Kadra Pedagogiczna

GRUPY
ROK SZKOLNY 2018/2019

I nauczycielki Dyrektor mgr Wanda Wojnowska
mgr Urszula Rybińska
pomoc nauczyciela Wawrzyniak Jadwiga
salowa Monika Flis

II nauczycielki mgr Kamasińska Janina
mgr Pawlak Sylwia
salowa Piaszczyk Barbara

III nauczycielki mgr Wolniaczyk Małgorzata
mgr Rygał Katarzyna
salowa Szlapa Aneta

IV nauczycielki mgr Porocka Wioletta
mgr Kucharska Ilona
salowa Małek Agnieszka

V nauczycielki mgr Wojtczak Barbara
mgr Hajnrych-Olszewska Anna
Pedagog współuczestniczący w kształceniu mgr Izabela Dobkiewicz-Barszcz
salowa Głąb Bożena

VI nauczycielki mgr Kałuża Magdalena
mgr Makowska Katarzyna
salowa Raźniak Małgorzata

VII nauczycielki mgr Łaskawska Marta
mgr Jarzyna Katarzyna
salowa Czaja Małgorzata

VIII nauczycielki mgr Ptak Izabela
mgr Bukowska Ewelina
salowa Krętuś Bożena
Przedszkolowo.pl logo