Koncepca pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 15
im. Jana Pawła II
rok szkolny 2017/2018
„Każde dziecko jest wyjątkowe. Przychodzi na świat z określonym podstawowym wyposażeniem, z możliwościami rozwojowymi ale również ograniczeniami. Otoczenie decyduje, czy możliwości te są odkrywane, czy pozostają w uśpieniu”
W. Strabmeier

WIZJA
RADOSNE DZIECIŃSTWO W PRZEDSZKOLUMISJA
ZABAWA, EDUKACJA, DOBRE WYCHOWANIE• ADAPTACJA – własna inspiracja dziecka, sprzyjanie potrzebom emocjonalnym, rozwojowym oraz zainteresowaniom przedszkolaka, realizacja programu adaptacyjnego „IDĘ DO PRZEDSZKOLA”. Wspomaganie dzieci wg ich indywidualnych potrzeb intelektualnych, komunikacyjnych i emocjonalnych

• ZABAWA i EDUKACJA – przez zabawę poznaję świat i przygotowuję się do szkoły. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez programy nauczania „NASZE PRZEDSZKOLE” wyd. Mac i „KOCHA PRZEDSZKOLE” wyd. WSiP oraz kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie wzmocnienia wychowawczej roli szkoły (przedszkola) i podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej a także realizacja programów samodzielnie opracowanych

• DOBRE WYCHOWANIE – kształtowanie postaw, wychowanie do wartości, respektowanie norm społecznych empatia wobec ludzi, zwierząt i przyrody, bezpieczeństwo, realizacja programu wychowawczego „JA I MÓJ CAŁY ŚWIAT”oraz „MAŁY EKOLOG”

• ZDROWIE – bezpieczeństwo, sport, zabawa, przebywanie na świeżym powietrzu, zdrowe odżywianie się, oraz profilaktyka wad postawy poprzez realizację programów „MAŁY EKOLOG”, „WIEMY CO JEMY, BO ZDROWI BYĆ CHCEMY” oraz „TRZYMAM SIĘ PROSTO”
• TWÓRCZO, ARTYSTYCZNIE I RELAKSACYJNIE – projekt i dziecięce malarstwo, muzyka, śpiew, taniec, teatr, relaksacja poprzez realizację programu artystycznego z elementami terapii „ARTETERAPIA”

• USZANOWANIE RAMOWEGO ROZKŁADU DNIA zamiary na możliwości rozwojowe dzieci, dobra organizacja i sprzyjanie kondycji dziecka oraz potrzebom rozwojowym

• ZABAWY I WARSZTATY LOGOPEDYCZNE
Realizacja profilaktyczno, terapeutycznego programu logopedycznego „CHCĘ MÓWIĆ PIĘKNIE”

• ZABAWY RYTMICZNE
zajęcia i zabawy przy akompaniamencie pianina, taniec, śpiew, pląs, zabawy taneczno - ruchowe


„NATURALNĄ POTRZEBĄ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM JEST ZABAWA”
JEAN PIAGET


Przedszkolowo.pl logo