Płatności za przedszkole

Stawka żywieniowa wynosi 7,50. Obejmuje ona śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek.


Stawka godzinowa:

6.00 – 8.00 – 1,00 za godzinę

8.00 – 13.00 – w ramach podstawy programowej bezpłatnie

13.00 – 17.00 – 1,00 za godzinę.

Opłata za godziny ponadwymiarowe w wysokości 1,00 zł za godzinę dotyczy dzieci spoza miasta Częstochowa.

Wpłaty za wyżywienie dziecka należy dokonywać na konto:
49 1030 1104 0000 0000 9311 3001

W tytule przelewu należy wpisać:
1 Imię i nazwisko dziecka
2 Grupa do której dziecko uczęszcza
3 Jakiego miesiąca dotyczy wpłata, oraz że "za wyżywienie"
Przedszkolowo.pl logo