Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Informacja dotycząca otwarcia placówek 6.05.2020 WAŻNE

Z uwagi na konieczność rozpoznania potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi zapisanymi do danej placówki prosimy o informacje w formie pisemnego oświadczenia (załącznik) odesłanego w formie skanu lub zdjęcia - wymagane podpisy rodziców/opiekunów. Prosimy informacje odesłać na adres mp15@edukacja.czestochowa.pl
Uzyskanie powyższych danych będzie jednym z podstawowych wymogów zapewnienia zarówno dzieciom jak i pracownikom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy i opieki w czasie epidemii. Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki w placówkach przysługiwać będzie dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Pliki do pobrania:
Komunikat 2020-04-30, 15:27 | autor: Magdalena Kałuża
Przedszkolowo.pl logo