Ramowy rozkład dnia

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 – 17.00
Podstawę programową realizujemy w godzinach 8.00 – 13.00CZAS REALIZACJI REALIZOWANE TREŚCI
6.00 – 8.30 • Schodzenie się dzieci,
• Zabawy dowolne z własnej inicjatywy dzieci,
• Integracja z dziećmi z różnych grup wiekowych
8.00 – 13.00 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
13.00 – 17.00 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych wspierających rozwój zainteresowań dzieci, ich umiejętności i uzdolnień
• Zajęcia dodatkowe z instruktorami,
• Spacery, zabawy na placu przedszkolnym, gry, układanki, zabawy samorzutne dzieci,
• Aktywność własna dzieci,
• Odbieranie dzieci

Godziny stałych czynności w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu

Stałe czynności w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu, połączone z czynnościami higienicznymi

6.00 – 8.30
PRZYPROWADZANIE DZIECI

8.40 – 9.00 ŚNIADANIE
10.30 HERBATKA I OWOC
11.40 – 12.00 OBIAD
13.40 – 14.00 PODWIECZOREK
16.10 II PODWIECZOREK
17.00 ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA


Przedszkolowo.pl logo